04.11.2009

Недоліки для франчайзі

Будь-яке ведення господарської діяльності пов’язане з ризиком, і франчайзинг не є винятком із правила

Деякі підприємці вважають, що приєднуючись до мережі, отримують готовий рецепт легкого та прибуткового ведення бізнесу. Перед тим, як долучатися до вибраної мережі, варто добре проаналізувати всі сторони франчайзингу.

 1. Контроль зі сторони франчайзера

  Відносини між франчайзером на франчайзі базуються на контролі. Франчайзі є власником своєї компанії, але франчайзинговий договір зобов’язує його до ведення діяльності згідно записаних правил. Франчайзі повинен добре розуміти, що взамін за численні переваги, що надає франчайзинг, треба змиритися із контролем стандартів якості. Франчайзі, який не хоче признавати контролю, несе шкоду не лише своєму підприємству, але й цілій франчайзинговій системі та негативно впливає на інших франчайзі. Саме для уникнення таких випадків франчайзер буде впроваджувати стандарти і вимагати, щоб їх дотримувалися.

  І навіть не до кінця правильно називати контроль зі сторони франчайзера недоліком для франчайзі. Контроль за дотриманням вимог означає, що франчайзер дбає про торгову марку та гудвіл фірми, що неодмінно принесе прибуток в довготерміновій перспективі для франчайзі. Інша справа, коли франчайзі не хоче дотримуватися стандартів, - такому підприємцю варто вести власний, а не франчайзинговий бізнес.

 2. Стандарти
  Всі франчайзі зобов'язані дотримуватися стандартів франчайзингової системи згідно договору. Франчайзі може лише вносити свої пропозиції, проте не факт, що вони будуть втілені в життя. Це дуже обмежує ініціативу франчайзі.

 3. Оплати
  Нічого не буває безкоштовно. За можливість користування ноу-хау франчайзера, за менший ризик та підтримку потрібно буде платити. Франчайзі платить франчайзеру вступну франчайзингову оплату, пізніше періодичні платежі та часто платежі у маркетинговий фонд. І навіть у випадку, коли договір не передбачає жодних оплат, франчайзі все одно буде зобов’язаний купувати товар при посередництві франчайзера. Можна підсумувати так: чим більш прибутковим є бізнес і чим більша ймовірність успіху, тим більше повинен буде заплатити франчайзі.

 4. Важке розлучення
  Франчайзинговий договір буде містити певні обмеження щодо продажу та перенесення прав відносно франчайзингової точки. Це зменшує економічну свободу франчайзі, пов’язану з веденням його господарської діяльності, але це має своє логічне пояснення. Якщо франчайзер досить прискіпливо ставиться до вибору локалізації, чому тоді він має бути менш старанним щодо вибору правонаступника франчайзі?

 5. Помилки франчайзера
  Франчайзери часами роблять помилки в управлінні системою. Наприклад, впроваджені ним інновації в системі можуть не виправдати себе або ж навіть зашкодити франчайзі. Добре ім’я франчайзингової системи та репутація торговельної марки можуть стати менш популярними також з причин, що від франчайзера не залежать.

 6. Банкрутство франчайзера
  Якщо франчайзер оголосить про банкрутство це призведе до ануляції франчайзингового договору, тому варто перевірити доступну інформацію про фінансовий стан франчайзера.

Поділитися статтeю

Коментувати на форумі

0

хочете більше?

нюслеттер Franchising.ua

If you see this, leave this form field blank